ขายยานอนหลับทางอินเทอร์เน็ต

ปแบบเภสัชภัณฑ์   ทั้งแบบยาเม็ด ( ขนาด 15 มิลลิกรัม/เม็ด)  และยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ  ( ขนาด 5มิลลิกรัม/มิลลิลิตร/แอมพูล  และ15มิลลิกรัม/3มิลลิลิตร/แอมพูล  ) ขายยานอนหลับ Continue reading “ขายยานอนหลับทางอินเทอร์เน็ต”